O nas

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa powstawała w 2017 roku z inicjatywy fundatorki Anny Boreńskiej. Celem działalności fundacji jest rozwój świadomości emocjonalnej dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Jest to owoc wieloletniej praktyki oraz świadomej troski o szeroko pojęte zdrowie ludzi w każdym wieku. Zamierzamy otoczyć opieką rodziców i nauczycieli przekazując im wiedzę i umiejętności wspomagające dzieci w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Dzięki temu będą bardziej świadome siebie i swoich emocji. Będą potrafiły nawiązywać zdrowe relacje oparte na współczuciu i empatii. Wszystko po to by mogły prowadzić zdrowe emocjonalnie, szczęśliwe życie.

Rozwój świadomości emocjonalnej dzieci
rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci

Misja

Misją fundacji jest rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych i ekologicznych.

profilaktyka zdrowia psychicznego

Działalność

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, treningów, oraz konferencji związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego a także edukacją emocjonalną i zdrowotną wśród dzieci i młodzieży.

  2. Prowadzenie warsztatów szkoleń i kursów w zakresie budowania kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dorosłych.

  3. Poradnictwo i konsultacje.

  4. Współpracę z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.

  5. Tworzenie i realizację programów i projektów w zakresie zadań Fundacji, samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi.

  6. Promocję i reklamę podmiotów współpracujących z Fundacją lub wspierających jej działalność.

  7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

  8. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzieciom i młodzieży.

Zarząd

Anna Boreńska – Prezes Fundacji

Z wykształcenia jestem socjologiem medycyny, coachem ICI, a z zamiłowania nauczycielką języka angielskiego. Od wielu lat interesuję się psychologią, zdrowym i świadomym życiem. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Wieloletnia praca z młodzieżą uświadomiła mi jak ogromne znaczenie ma rozwijanie w dziecku umiejętności społecznych i emocjonalnych. Praca nad projektem EmocJa była ukoronowaniem wieloletnich obserwacji, wiedzy i potrzeby promowania wśród dzieci zdrowego, szczęśliwego życia. Wszystko po to, aby dzieci były silnymi, współczującymi istotami, pewnymi swojej wartości, zdolnymi do pokojowego współżycia. Działalność w Fundacji jest dla mnie misją, którą traktuję jako zasilanie życia miłością, troskliwością i dojrzałością emocjonalną.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Iwona Samoń – Członek Zarządu Fundacji

Jestem mamą dwójki dzieci, nauczycielką geografii i języka angielskiego, uczestniczką licznych kursów, absolwentką studiów podyplomowych z przyrody i ICT, absolwentką I edycji Szkoły Liderów oraz Szkoły Coachingu Lilianny Kupaj, Edu Coach ICI. Od 17 lat pracuję z dziećmi oraz młodzieżą i obserwuję problemy z jakimi często borykają się ci młodzi ludzie i ich rodzice. Szkoła nie daje odpowiedzi na wiele problemów, dlatego zaczęłam na własną rękę poszukiwać rozwiązań. Od kilku lat interesuję się rozwojem osobistym, inteligencją emocjonalną, uwalnianiem naturalnego potencjału uczniów i osiąganiem celów. W pełni zgadzam się z twierdzeniem, iż inteligencja emocjonalna jest bardzo ważna do osiągnięcia sukcesu w pracy, szkoła ma przygotowywać dzieci do życia, więc niewybaczalną pomyłką jest fakt, że w szkołach nie prowadzi się z tego typu zajęć.

Zarząd Fundacji Emocja

Jolanta Grygiel - Przyjaciel Fundacji

Jestem nauczycielką wychowania fizycznego, absolwentką AWF w Warszawie, od 10 lat natomiast dyrektorem szkoły, w której kiedyś sama się uczyłam. Od lat interesuję się psychologią. Ukończyłam liczne kursy i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego oraz studia podyplomowe z psychologii komunikacji społecznej na UMCS, a za chwilę będę absolwentką studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego. Educoaching w Szkole Coachingu ICI Liliany Kupaj, oraz warsztatu uważności Mindfulness, to formy doskonalenia dzięki którym zobaczyłam, jak małą wagę przywiązuje się w najbliższym otoczeniu dziecka, jego emocjonalności. Czas pochylić się nad tym zagadnieniem.
Praca z dziećmi i młodzieżą zawsze dawała mi satysfakcję, to spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Praca nad projektem „EmocJa” to ogromna radość, że dzięki zdobytym kompetencjom pomagam dzieciom i dorosłym w odnalezieniu siebie i emocjonalnej równowagi ku byciu „tu i teraz”.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Statut

Statut Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej. Link do pliku w formacie pdf.