ABC Emocji

ABC Emocji

Warsztaty odbywają się w przedszkolach,
dedykowane są zespołom klasowym.

CEL WARSZTATÓW:
Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami.
Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Udostępnij