Budowanie relacji nauczyciel-uczeń

Budowanie relacji nauczyciel – uczeń w procesie edukacyjnym z elementami zdalnego nauczania.

Szkoleniowa rada pedagogiczna / wykład.
Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Udostępnij