EmocJa w Lesie

Wycieczki integracyjne dla dzieci mające na celu wspieranie dzieci w rozwoju emocjonalnym

EmocJa w Lesie

Wycieczki integracyjne do Zielonej Doliny EmocJa

Wycieczka  związana jest  ze wspieraniem dzieci w rozwoju emocjonalnym połączona z dawką wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Celem jest edukacja w zakresie radzenia sobie z emocjami i stresem, rozwijanie kreatywności, promowanie zachowań proekologicznych oraz przede wszystkim integracja zespołów klasowych po okresie izolacji związanej z pandemią i wsparcie w powrocie dzieci i młodzieży do szkół.