Inteligencja emocjonalna jako profilaktyka zdrowia psychicznego-Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu

Inteligencja emocjonalna jako profilaktyka zdrowia psychicznego.

Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu?

Szkoleniowa rada pedagogiczna / wykład.
Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

Udostępnij