Jestem z ciebie dumny!

Metoda oparta jest na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, w której kierunkiem pracy z dziećmi jest skupianie się na rozwiązaniach zamiast doświadczanym problemie.

Warsztaty „Jestem z ciebie dumny!”

Metoda  oparta jest  na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, w której kierunkiem  pracy z dziećmi jest skupianie się na rozwiązaniach zamiast doświadczanym problemie.  Jest metodą, która całkowicie zmienia  perspektywę. Problem jest tu postrzegany jako zasób. Mierzenie się z nim jest okazją do poznawania swoich mocnych stron, wzmacniania samooceny oraz rozwijania umiejętności.

Kluczową ideą tej metody jest przeformułowanie problemu na umiejętność, której można się nauczyć. Celem terapii jest pomoc dziecku w zdobyciu tej umiejętności, dzięki czemu będzie ono lepiej radzić sobie z doświadczaną trudnością. W proces ten angażowani są również rodzice/opiekunowie  oraz inne bliskie dziecku osoby. Dzięki temu wywierany jest wpływ na całą sieć kontaktów społecznych dziecka.