EmocJa
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej

Konto bankowe:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach można uzyskać kontaktując się z Prezesem Fundacji pod nr tel:

+48 504 092 289