Moje Emocje

Moje Emocje

Warsztaty dla uczniów klas I-V SP

Warsztaty odbywają się w szkołach, dedykowane są zespołom klasowym.

CEL WARSZTATÓW:
Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami.
Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Udostępnij