Nieszkoła

Nie Szkoła, a uczymy – innowacyjny projekt Fundacji Emocja

Nieszkoła, ale uczymy

Innowacyjne zajęcia edukacyjne – nowy projekt Fundacji EmocJa

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 –13.00 w Pracowni EmocJa w Lublinie. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat. Szczególnie zachęcamy do zapisów dzieci z edukacji domowej.

Realizujemy podstawę programową przez działania artystyczne, wspólne projekty edukacyjne oraz zabawy w terenie. Dzięki naszym warsztatom dzieci rozwijają kompetencje emocjonalno-społeczne, uczą się komunikacji opartej na szacunku do drugiego człowieka, empatii i asertywności.

W programie:

ARTETERAPIA

Aktywność artystyczna:

  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty taneczne
  • warsztaty teatralne
  • warsztaty kreatywnego pisania

Powyższe działania artystyczne nie stanowią głównego celu naszych zajęć, lecz są środkiem do uzyskania wglądu w siebie, własne emocje, postawy, zachowania czy stosunek do otoczenia. Proces twórczy rozwija kreatywne kreatywność, pozwala wyrazić siebie, swoje stłumione emocje oraz umożliwia w sposób symboliczny komunikację z innymi.

Sztuka rozładowuje napięcie, zmniejsza lęki. Uczy też rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne, radzić sobie z trudnymi emocjami takimi jak np. złość oraz zrozumieć przyczyny swojego zachowania, uwrażliwia na świat oraz drugiego człowieka, wzmacnia poczucie własnej wartości a przede wszystkim daje radość tworzenia.

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ

Na warsztatach dzieci poznają czym są emocje, jaka jest ich informacja oraz jakie są ich komponenty. Uczą się sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Poznają korelację emocji z mózgiem i ciałem oraz znaczenie akceptacji wszystkich emocji, które jest kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego. Warsztaty zawierają elementy mindfulness, dzięki czemu uczestnicy wzmacniają koncentrację, uczą się uważnej obecności w Tu i Teraz oraz obserwacji swoich emocji i odczuć płynących z ciała. Doświadczone trenerki dużą rolę przykładają do sposobów komunikacji z dziećmi oraz między uczestnikami warsztatów. Od najmłodszych lat uczestnicy uczą się komunikatów miękkich ćwicząc jednocześnie asertywne wyrażanie swoich potrzeb, uczuć oraz pokazywania granic.

Dla chętnych organizujemy warsztaty z etyki, której zasadniczym i najogólniej sformułowanym celem w szkole podstawowej jest budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności.

TEMATYCZNE PROJEKTY EDUKACYJNE

Na naszych warsztatach dzieci pracują jedną z najskuteczniejszych metod edukacji, czyli metodą projektów. Naczelną zasadą dydaktyczną jest, że uczniowie samodzielnie zdobywają wiadomości i sprawdzają swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie. Wykonanie projektu wymaga od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów nauczania. Poza interdyscyplinarnością, metodę projektu wyróżnia progresywistyczna rola nauczyciela. Innowacją, w porównaniu z klasycznym podejściem szkolnym, jest obecność nauczyciela nie jako „mistrza”, ale jako towarzysza, życzliwego doradcy, sternika procesami grupowy. Akcent przesuwa się z trenera na dziecko. Realizacja projektu uwzględnia zainteresowania, zdolności ucznia oraz jego potrzeby. Rozwijana jest również umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za działania własne i grupy.

Metoda pracy nad projektem pomaga kształcić umiejętności miękkie i przygotowuje uczniów do funkcjonowania w pracy. Według najnowszych badań na obecnym rynku pracy najważniejsze są takie umiejętności jak komunikacja, praca w grupie, kreatywność, innowacyjność, korzystanie z nowoczesnych technologii oraz planowanie i organizowanie czasu. Właśnie te zdolności można kształtować dzięki pracy metodą projektu.

OUTDOOR EDUCATION

Część warsztatów zorganizowana jest w formie outdoor education. Pedagogika przygody, nauka w terenie to proces uczenia się poprzez samodzielne doświadczenie oraz eksperymentowanie. Działanie nastawione jest na poznanie (zdobywanie wiedzy i umiejętności) podczas zajęć w plenerze. Natura jest środkiem, tłem oraz pretekstem do uczenia się. Nauczyciel występuje zazwyczaj w roli towarzysza, mentora, który pomaga w zdobywaniu wiedzy, “NIEnaucza“.

Przebywanie na świeżym powietrzu jest niezwykle istotne z punktu widzenia stanu zdrowia, jak również wpływa na rozwój sprawności fizycznej i kreatywności dzieci. W takich warunkach dziecko uczy się w naturalny sposób. Działania outdoor education najczęściej nastawione są na kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, kształtowanie wzajemnego zaufania w grupie, umiejętności negocjacji, skutecznej komunikacji, poszukiwania niestandardowych rozwiązań oraz ukrytych talentów, skutecznego zarządzania zasobami grupy. Zajęcia w plenerze pozytywnie wpływają nabudowanie relacji z naturą i środowiskiem. Nie ma lepszej terapii sensorycznej niż zabawa na dworze. Obrazy połączone z dźwiękami i zapachami to jednoczesny trening wielu zmysłów. Aktywne zajęcia w terenie są okazją do rozmów, otwarcia się na innych, budowania zaufania. Uczestnicy gier i wypraw uczą się podejmowania odpowiedzialności za drugą osobę, co przekłada się na kształtowanie ich systemu wartości.


Dla dzieci uczestniczących w warsztatach istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy bliskościowej (przy grupie min. 5 osób).


Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa


Zapisy i informacje

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej
Pracownia EmocJa
Lublin, ul. Juranda 7


Udostępnij
emocja
Statyczna nakladka
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Zapisy i informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach:

Pracownia EmocJa, ul. Juranda 7, Lublin
KRS Fundacji: 0000706178
Konto bankowe Fundacji Świadomości Emocjonalnej EmocJa:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584