"Aby skierować dziecko na właściwą drogę, musisz nią podążać razem z nim."
Josh Billings

O nas

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa powstała w 2017 roku z inicjatywy fundatorki Anny Boreńskiej. Celem działalności fundacji jest rozwój świadomości emocjonalnej dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Jest to owoc wieloletniej praktyki oraz świadomej troski o szeroko pojęte zdrowie ludzi w każdym wieku. Zamierzamy otoczyć opieką rodziców i nauczycieli przekazując im wiedzę i umiejętności wspomagające dzieci w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Dzięki temu będą bardziej świadome siebie i swoich emocji. Będą potrafiły nawiązywać zdrowe relacje oparte na współczuciu i empatii. Wszystko po to by mogły prowadzić zdrowe emocjonalnie, szczęśliwe życie.

rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci

MISJA

Misją fundacji jest rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych i ekologicznych.

profilaktyka zdrowia psychicznego

Działalność Fundacji EmocJa

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, treningów, oraz konferencji związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego a także edukacją emocjonalną i zdrowotną wśród dzieci i młodzieży.

  2. Prowadzenie warsztatów szkoleń i kursów w zakresie budowania kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dorosłych.

  3. Poradnictwo i konsultacje.

  4. Współpracę z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.

  5. Tworzenie i realizację programów i projektów w zakresie zadań Fundacji, samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi.

  6. Promocję i reklamę podmiotów współpracujących z Fundacją lub wspierających jej działalność.

  7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

  8. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzieciom i młodzieży.

ZARZĄD

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Anna Boreńska
Prezes Fundacji

Z wykształcenia jestem socjologiem (KUL), coachem ICI (International Association of Coaching Institutes). Ukończyłam trening MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction),jestem nauczycielem uważności AMdM dla młodzieży na licencji Akademii Mindfulness Michaela Sandersona. Od wielu lat interesuję się psychologią, zdrowym i świadomym życiem. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego. Wieloletnia praca z młodzieżą uświadomiła mi jak ogromne znaczenie ma rozwijanie w dziecku umiejętności społecznych i emocjonalnych. Praca nad projektem EmocJa była ukoronowaniem wieloletnich obserwacji, wiedzy i potrzeby promowania wśród dzieci zdrowego, szczęśliwego życia. Działalność w Fundacji jest dla mnie misją, którą traktuję jako zasilanie życia miłością, troskliwością i dojrzałością emocjonalną.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Jolanta Grygiel
Wiceprezes Fundacji

Jestem nauczycielką wychowania fizycznego, absolwentką AWF w Warszawie, od 10 lat natomiast dyrektorem szkoły, w której kiedyś sama się uczyłam. Od lat interesuję się psychologią. Ukończyłam liczne kursy i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego oraz studia podyplomowe z psychologii komunikacji społecznej na UMCS, a za chwilę będę absolwentką studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego. Educoaching w Szkole Coachingu ICI Liliany Kupaj, oraz warsztatu uważności Mindfulness, to formy doskonalenia dzięki którym zobaczyłam, jak małą wagę przywiązuje się w najbliższym otoczeniu dziecka, jego emocjonalności. Czas pochylić się nad tym zagadnieniem.
Praca z dziećmi i młodzieżą zawsze dawała mi satysfakcję, to spełnienie moich marzeń z dzieciństwa. Praca nad projektem „EmocJa” to ogromna radość, że dzięki zdobytym kompetencjom pomagam dzieciom i dorosłym w odnalezieniu siebie i emocjonalnej równowagi ku byciu „tu i teraz”.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Agata Lamch

Jestem mgr filologii polskiej UMCS w Lublinie, nauczycielem dyplomowanym, wychowawcą klasy, a także mentorem w Nauczycielskiej Akademii Internetowej CEO oraz absolwentką rocznej SZKOŁY TRENERÓW organizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, pedagogiki, metodyki, oceniania wspierającego rozwój ucznia, pisania kreatywnego oraz działań artystycznych. W Fundacji "EmocJa" prowadzę szkolenia i warsztaty dla dzieci oraz dorosłych. Cały czas się uczę. Prywatnie jestem spełnioną kobietą, szczęśliwą żoną, mamą Jagody i Mikołaja, nauczycielką pisania kreatywnego i pasjonatką arteterapii. Misja fundacji jest zgodna z moją filozofią życiową, dlatego to co robię, czynię z miłością i zaangażowaniem.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Agnieszka Szewczyk
Psycholog, terapeuta

Psycholog, terapeuta, kierownik Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie. Mama dwójki dzieci. Wierzę, że fundamentem w relacji z drugim człowiekiem jest wzajemny szacunek i empatia. Moja praca oparta jest o założenia rodzicielstwa bliskości, inspiruje mnie Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga oraz neurodydaktyka. Ciągle pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Praca w Fundacji "EmocJa" jest dla mnie spełnieniem potrzeby wspólnoty, w której współtworzący ją ludzie z różnymi potrzebami o podobnym podejściu do drugiego człowieka uczą się od siebie nawzajem i obdarowują wsparciem innych.

STATUT

Statut Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej.
Link do pliku w formacie pdf.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach można uzyskać kontaktując się z Prezesem Fundacji pod nr tel:

+48 504 092 289