O Fundacji

O Fundacji EmocJa

Rozwój świadomości emocjonalnej dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Anna Zmysłowska i Agata Lamch

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa powstała w 2017 roku z inicjatywy fundatorki Anny Zmysłowskiej (Boreńskiej). Celem działalności fundacji jest rozwój świadomości emocjonalnej dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Jest to owoc wieloletniej praktyki oraz świadomej troski o szeroko pojęte zdrowie ludzi w każdym wieku. Zamierzamy otoczyć opieką rodziców i nauczycieli przekazując im wiedzę i umiejętności wspomagające dzieci w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Dzięki temu będą bardziej świadome siebie i swoich emocji. Będą potrafiły nawiązywać zdrowe relacje oparte na współczuciu i empatii. Wszystko po to by mogły prowadzić zdrowe emocjonalnie, szczęśliwe życie.


Zarząd i Pracownicy

Fundacji

Anna Zmysłowska

Prezes Fundacji

Specjalistka od transformacji emocji i transformacji rodzin

Z wykształcenia jestem socjologiem , coachem ICI (International Association of Coaching Institutes). Ukończyłam trening MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), jestem nauczycielem uważności AMdM dla młodzieży na licencji Akademii Mindfulness Michaela Sandersona Sandersona, praktykiem Metody Kids” Skills – „Dam Radę!” oraz „Jestem z ciebie dumny!” – opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Od 10 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą pomagając im rozwijać kompetencje emocjonalno- społeczne poprzez prowadzenie warsztatów grupowych jak i pracę indywidualną. Prowadzę warsztaty dla rodziców i opiekunów- “Szkoła Uczuć”, której jestem współtwórczynią i realizatorką oraz szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli. Specjalizuję się w pracy z kryzysami, trudnościami emocjonalnymi i społecznymi u dzieci i młodzieży oraz u osób dorosłych.

Od 2017 jestem prezesem Fundacji  Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa, której misją jest rozwijanie samoświadomości,  nauka rozpoznawania potrzeb, wartości i akceptacji emocji przez ludzi w każdym wieku. Mam na koncie wiele godzin pracy coachingowej z kobietami dzięki czemu byłam świadkiem wielu transformujących procesów.


wiceprezes fundacji

Agata Lamch

Wiceprezes Fundacji

Jestem coachem (stacjonarne  Studia Podyplomowe na kierunku Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie akredytowane przez Izbę Coachingu 2021 r. – 2023 r. ) oraz trenerem rozwoju osobistego (roczna szkoła trenerów organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 2014- 2015.)

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej w 2000 r. Od 2002 pracuję w szkole jako nauczyciel i wychowawca klasy (  nauczycielem dyplomowany od 2010 r. ) Z potrzeby zmiany edukacji zastałam Mentorem w Nauczycielskiej Akademii Internetowej CEO w 2011 r.  szerząc idę oceniania kształtującego. Ta sama idea przyświecała mi, gdy razem z Anną Zmysłowską stworzyłyśmy NIESZKOŁĘ- pierwszą w Polce placówkę, która pozwala dzieciom być poza systemem, ale w szkole.

Jestem  też szczęśliwą mamą!

Od ponad 10 lat zajmuję się samorozwojem. Ukończyłam liczne kursy

i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz pracy z dziećmi i rodzicami

( inteligencja emocjonalna, motywacja, samoświadomości, akceptacja emocji, zarządzanie relacjami, komunikacja bez przemocy,  pedagogika, metodyka nauczania,  ocenianie wspierające rozwój ucznia, praca z uczniem z deficytami uwagi, praca z dzieckiem z ADHD, praca z dzieckiem autystycznym, praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera, praca z rodzicem dziecka, mediacje, reklama,  kursy pisania kreatywnego- 3 stopnie, działania artystyczne, praca z głosem, praca z ciałem,  arteterapia).

Moja praca to wielka pasja, która przynosi mi radość i satysfakcję.

Specjalizuje się w pracy z ograniczającymi przekonaniami, które często są przyczyną niepowodzeń oraz trudności. Kocham życie, wierzę w nieograniczone możliwości tkwiące w każdym człowieku oraz w siłę słowa.

W Fundacji EmocJa prowadzę szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych ( rodziców, nauczycieli, kobiet). Prowadzę konsultacje rodzicielskie oraz procesy coachingowe.

Misja fundacji jest zgodna z moją filozofią życiową, dlatego to co robię, czynię z miłością  i zaangażowaniem.


trener fundacji

Katarzyna Drzazga

Przewodnicząca Rady Fundacji

Jestem familiologiem, pedagogiem, absolwentką Instytutu Nauk o Rodzinie KUL. Od 2003 roku pracuję w poradni małżeńsko-rodzinnej, a od 2005 jako nauczyciel w szkole podstawowej. Skończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego, a także kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie uczę etyki w klasach I-VIII, prowadzę zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, żoną oraz mamą Karola i Hani. Interesuję się psychologią, fascynuje mnie świat dzieci, z którymi kocham rozmawiać, pracować i ciągle na nowo odkrywać świat. Uwielbiam spędzać czas na łonie natury i długie spacery z psem.

W Fundacji „EmocJa” jestem trenerem oraz kierownikiem merytorycznym Nieszkoły, prowadzę warsztaty dla dzieci i młodzieży, pokazując im, czym są emocje, jak je definiować i jak się z nimi zaprzyjaźnić. Praca ta daje mi wielką satysfakcję i radość, że przyczyniam się do rozwoju inteligencji emocjonalnej młodego człowieka, która jak dowodzą badania naukowe, jest jednym z gwarantów udanego i szczęśliwego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego.


psycholog, hipoterapeuta

Agnieszka Szewczyk

Trener Fundacji

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym z naciskiem na psychoterapię systemową. W 2014r.ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, kierunek psychologia.

Od 2013 roku pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zdobywałam w Zespole Ośrodków Wsparcia, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w przedszkolach w Lublinie.

Wspieram również osoby dorosłe oraz rodziny, prowadząc szkolenia dla rodziców, konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, moja praca podlega regularnej superwizji.

Specjalizuje się w pracy z kryzysami, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi u dzieci i młodzieży, zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Edukacja:

-Szkolenie z zakresu psychoterapii
w Szkole Psychoterapii DIALOG w Warszawie. Oparte jest na podejściu integracyjnym. Osią szkolenia jest nurt systemowy ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą. ( w trakcie)

– Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, kierunek psychologia. Studia ukończone z tytułem magister.

– Ukończone szkolenie „PACJENT PO TRAGICZNYM WYDARZENIU – SZKOLENIE PRACY Z TRAUMĄ PIERWSZEGO TYPU” organizowanym przez Centrum Terapii DIALOG.

– Ukończone szkolenie „CO KAŻDY TERAPEUTA POWINIEN WIEDZIEĆ O UZALEŻNIENIACH BEHAWIORALNYCH?” organizowanym przez Centrum Terapii DIALOG.

Ukończone szkolenie „Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży” organizowane przez Magdalenę Komstę, Jagodę Sikorę.

– Ukończone szkolenie „Szkoła konsultacji dla psychologów Moduł 1 i 2”, prowadzące szkolenie Agnieszka Stein i Małgorzata Stańczyk.

– Ukończony kurs „Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?” zorganizowany przez „Strefę Dobrych Emocji” Ośrodek wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych Jacek Kielin

-Ukończony warsztat „Zabawa Inspirująca Rozwój”, zorganizowany przez Przylądek Dobrej Nadziei, prowadzący warsztat- Adrian Borowik.

– Ukończone szkolenie „Neurologopedyczne strategie postępowania z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami funkcji oralnych- terapia i praktyka”, organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” w Lublinie.

– Ukończone szkolenie – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem z użyciem testu PEP–R.

– Ukończony kurs dla specjalistów- charakterystyka podstawowych zagadnień diagnostyczno- terapeutycznych całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu, organizowany przez Ośrodek Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych w Warszawie.

Praca w Fundacji „EmocJa” jest dla mnie spełnieniem potrzeby wspólnoty, w której współtworzący ją ludzie z różnymi potrzebami o podobnym podejściu do drugiego człowieka uczą się od siebie nawzajem i obdarowują wsparciem innych.


Nina Antoszek

Nina Antoszek  

Trener Fundacji

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się — ze wszystkich sił — tego, czego pragnie.”

Przez 10 lat pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego myślę, że nauczyłam się od dzieci znacznie więcej. Jestem absolwentką Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacji na KUL oraz studiów podyplomowych z zakresu Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Łącząc moje dwie pasje: taniec i pracę z dziećmi, ukończyłam kurs Rekreacji ruchowej o specjalizacji taniec. Prowadzę zajęcia taneczne w przedszkolu, na których wykorzystuję metodę choreoterapii.  Stale poszukuję nowych inspiracji poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego związanych z edukacją. Współpraca z Fundacją EmocJa pozwala mi towarzyszyć innym w procesie rozwoju inteligencji emocjonalnej, w atmosferze wzajemnego wsparcia i otwartości na drugiego człowieka.


Wioleta Piskorska Fundacja EmocJa

Wioleta Piskorska  

Trener Fundacji

Jestem psychologiem, nauczycielem wspomagającym proces kształcenia w klasie, doradcą zawodowym oraz kulturoznawcą. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarówno indywidualnej jak i grupowej, które zdobywałam m. in. na stanowisku psychologa szkolnego.

Skończyłam studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego; pedagogiki terapeutycznej z rewalidacją; wspomagania rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Ukończyłam liczne szkolenia, między innymi dotyczące wykorzystania stosowanej analizy zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą; pracy z dziećmi z depresją; cukrzycą; doświadczających przemocy;
z zaniżonym poczuciem własnej wartości.

W swojej pracy stawiam na rozwój motywacji wewnętrznej, poznawanie siebie, swoich mocnych stron, poprzez towarzyszenie w procesie zdobywania wiedzy
i umiejętności.

Interesuję się psychologią sportu oraz zdrowym odżywianiem. Ważne miejsce
w moim życiu ma aktywność fizyczna.

Fundacja EmocJa to miejsce, w którym mogę wykorzystać moją wiedzę
i umiejętności do pracy w zgodzie z własnymi wartościami.


Fundacja Emocja Patrycja Kluś

Patrycja Kluś

Trener Fundacji

Jestem absolwentką psychologii, specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia na UMCS. Pracuję zarówno z młodzieżą jako psycholog szkolny w liceum, jak i z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym prowadząc zajęcia indywidualne oraz grupowe. Staram się stale poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, ukończyłam m. in. certyfikowane szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz szkolenie z Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, aktualnie realizuję również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu a także pomoc psychologiczna i psychoterapia dzieci i młodzieży. Prywatnie jestem zapaloną czytelniczką, miłośniczką muzyki oraz długich rozmów przy aromatycznej kawie.  

Praca w Fundacji „EmocJa” pozwala mi na realizację mojej pasji – pracy z drugim człowiekiem w oparciu o takie wartości jak: akceptacja, empatia i autentyczność. 


Fundacja EmocJa Agnieszka Wybrańska

Agnieszka Wybrańska

Trener Fundacji

Jestem magistrem filologii polskiej, logopedą, neurologopedą i terapeutą ręki.  Od 16 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, od 14 jestem czynnym zawodowo logopedą. Doświadczenie zdobywałam, prowadząc terapię logopedyczną w lubelskich przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w poradniach – logopedycznej i dla osób z autyzmem. Przez 5 lat towarzyszyłam dzieciom ze spektrum w ich nabywaniu mowy i podstaw komunikacji.

Pracowałam na oddziale neurologicznym, wspierając osoby po udarach, wypadkach komunikacyjnych i z nowotworami mózgu, zmagające się  z zaburzeniami mowy na podłożu uszkodzeń i chorób układu nerwowego.  

Prowadzę terapię logopedyczną dzieci i dorosłych, uczę dykcji, a w centrum moich zainteresowań jest praca z pacjentami z afazją.

Nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach z zakresu terapii logopedycznej i neurologopedycznej.

Praca w Fundacji daje mi możliwość budowania relacji, a relacja to dla mnie niezbędna baza dla pracy terapeutycznej i wychowawczej.


trener fundacji

Magdalena Charlińska

Trener Fundacji

„By zapalać innych, samemu trzeba płonąć”

Jestem coachem, mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej UMCS w Lublinie, nauczycielem dyplomowanym z 16 letnim stażem. Po studiach podyplomowych z Edukacji wczesnoszkolnej pracowałam jako wychowawca klas 1-3, też jako Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Po ukończeniu kolejnych studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi eksperymentalnie zostałam kierownikiem administracyjnym w szkole podstawowej. Obecnie pracuję jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Prywatnie mama nastolatki. Miłośniczka plastyki użytkowej, wycieczek rowerowych i wodnych akwenów. Bezpośrednia i zorganizowana. Zafascynowana komunikacją  międzyludzką i procesem zmian jakie przynosi życie. Fundacja daje mi możliwość nieskrępowanej obserwacji świata przez pryzmat emocji, uczy ważności na to, co „tu i teraz”, a także pozwala w pełni wykorzystywać swój potencjał.


Kate Bauer Fundacja EmocJa

Katarzyna Kate Bauer

artbauer.netgaleria.eu  

Jestem artystą plastykiem, nauczycielem. Maluję, rysuję, projektuję, fotografuję, wykonuję artystyczne wykończenia ścian, scenografię. To ciągły romans z różnymi aspektami sztuki. Pracowałam z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, studentami, z seniorami i osobami wyrównanymi lekami w DPS. Ukończyłam grafikę na UMCS i Wychowanie seksualne człowieka.

Realizowałam światło w TVP, przeprowadzałam wywiady z muzykami dla Kuriera Lubelskiego, prowadziłam wykłady w Lingwista Oświata, Futura Edukacja, czy Szkoła Kreacji Reklamy. Prowadziłam  plastykę w Telewizyjnym Placu Zabaw, czy zajęcia integracyjne w Dworku Graffa i dla MOPRu.

W Kanadzie tworzyłam malarstwa ścienne, współpracowałam z Creative Designe.

Mam na koncie scenografię do spektaklu „Marzyciel” Stefano Terrazzino, dla Amatorskiego Teatru Towarzyskiego i inn. Kształciłam się przy tworzeniu polskiej wersji „Ulicy Sezamkowej” (T. Wert),czy filmie „Darmozjad polski” (Ł. Wylężałek). Wydałam cztery swoje książki, pisałam felietony o sztuce dla K.O.Łęgi. Do publikacji metodycznych Wydziału Artystycznego UMCS pisałam artykuły, robiłam zdjęcia, jestem autorką wspomnień o Jerzym Cynke Vidalisie na 40 lecie uczelni. Współpracowałam fotograficznie z „Kajetem” „Ezopem” „Na przykład”.  Ilustrowałam dużo książek i publikacji z różnych wydawnictw, mam osiągnięcia w konkursach fotograficznych – choćby „Słodka monotonia” w Hiszpanii. Biorę udział w plenerach, byłam komisarzem pleneru międzynarodowego. Mojego projektu jest przestrzeń pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego, fasada liceum XXX, czy malarstwa w pensjonacie Qvo Vadis w Kazimierzu Dolnym.

Niezwykle kocham swoje psy.

Praca w Fundacji EmocJa  zachwyciła mnie od strony energii i profesjonalizmu kadry, dając pewność, że jest się tu, gdzie powinno być.


Monika Kwiatkowska

Monika Kwiatkowska  

Jestem absolwentką Oligofrenopedagogiki z reedukacją na UMCS w Lublinie oraz magistrem Pedagogiki Terapuetycznej. Ukończyłam również studia na Uniwersytecie w Padwie na kierunku Educatore professionale, jestem certyfikowanym operatorem psychomotoryki B. Aucouturier oraz certyfikowanym instruktorem jogi śmiech.

W latach 2001 – 2016 mieszkałam we Włoszech i pracowałam jako terapeutka w psychiatri środowiskowej. Przez trzy lata prowadziłam officine della terra, pracownię ceramiczną mobilną, której celem było tworzenie miejsc twórczych dla osób z zaburzeniami i lokalsów. Celem zajęć była integracja osób chorych psychicznie, przełamywanie barier i lęków społeczeństwa. Pracowałam również w warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i tymczasowych domach dziecka, prowadziłam warsztaty rekonstrukcji mebli dla uchodźców dla Włoskiego Caritas jako wolontariusz. Z zamiłowania zielarka, miłośniczka dzikiej kuchni, życia, odkrywania świata i lepienia w glinie. Ustawicznie się kształcę i poszukuję inspirujących miejsc i ludzi.

W ostatnich latach pracowałam jako wychowawca w leśnym przedszkolu Leśna Baza Basia. Do fundacji dotarłam zainspirowana osobami, które w niej pracują. Jest to miejsce autentycznie zainteresowane i ukierunkowane na rozwój „człowieka” w człowieku. Przestrzeń radosnego wzrostu i zaufania w potencjał dziecka i jego dorosłych towarzyszy.


przyjaciel fundacji

Jolanta Grygiel

Przyjaciel Fundacji

Jestem nauczycielką wychowania fizycznego, absolwentką AWF w Warszawie. Przez 12 lat byłam dyrektorem szkoły, do której kiedyś uczęszczałam. Od lat interesuję się psychologią. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii komunikacji społecznej (UMCS) oraz z doradztwa zawodowego. Ponad to liczne kursy, warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego m.in.: Edu – coaching ICI (International Association of Coaching Institutes) i trening uważności MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Jestem również nauczycielem uważności AMdM dla młodzieży na licencji Akademii Mindfulness Michaela Sandersona.

Projekt „EmocJa” to radość, że dzięki zdobytym kompetencjom pomagam dzieciom i dorosłym w odnalezieniu siebie i emocjonalnej równowagi w byciu „tu i teraz”.

Udostępnij
emocja
Statyczna nakladka
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Zapisy i informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach:

Pracownia EmocJa, ul. Juranda 7, Lublin
KRS Fundacji: 0000706178
Konto bankowe Fundacji Świadomości Emocjonalnej EmocJa:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584