Misja i statut Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa

Misją Fundacji EmocJa jest rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych i ekologicznych.

„Aby skierować dziecko na właściwą drogę musisz nią podążać razem z nim”

Josh Billings

Statut Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej