Misja i statut

Fundacja EmocJa
Fundacja-baner
„Aby skierować dziecko na właściwą drogę musisz nią podążać razem z nim”
Josh Billings

Misja i statut

Misją Fundacji EmocJa jest rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Promowanie działań i postaw prozdrowotnych i ekologicznych.

Statut Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej

Udostępnij
emocja
Statyczna nakladka
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Zapisy i informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach:

Pracownia EmocJa, ul. Juranda 7, Lublin
KRS Fundacji: 0000706178
Konto bankowe Fundacji Świadomości Emocjonalnej EmocJa:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584