Odkrywanie Praktyki Uważności Mindfulness

Warsztaty dla młodzieży w wieku 11-15 lat mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Odkrywanie Praktyki Uważności Mindfulness

Warsztaty dla młodzieży w wieku 11-15 lat mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Dzięki warsztatom młodzież będzie poszerzała samoświadomość i akceptację emocji oraz zdobędzie wiedzę na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

Jako jedyni w Lublinie posiadamy licencję do prowadzania warsztatów z uważności dla młodzieży, nadaną przez AKADEMIĘ MINDFULNESS

Mindfulness daje możliwość bycia świadomym naszych odczuć, emocji i myśli, nawet wtedy, gdy cały świat wali się nam na głowę i zamiast nieprzemyślanych reakcji daje przestrzeń na to, by świadomie wybrać działanie. Wszystko po to, aby młodzi ludzie mogli prowadzić zdrowe emocjonalnie i szczęśliwe życie.

Warsztaty prowadzone są w formie atrakcyjnej dla tego przedziału wiekowego.