nauczycielka z uczniami

W jaki sposób budować relację nauczyciel-uczeń?

Aby stworzyć wartościową relację z uczniem, nauczyciel musi zdobyć jego zaufanie. Oznacza to, że powinien być empatyczny, zrozumieć potrzeby swojego ucznia i z szacunkiem podchodzić do jego zdania. Wspólna praca oparta na wzajemnym szacunku pomoże wzmocnić relacje między nauczycielem a uczniem.

Nastolatek bez Tajemnic. Konferencja Fundacji EmocJa z udziałem dr Marka Kaczmarzyka. Lublin 2023

Konferencja „Nastolatek bez tajemnic”,

Zapraszamy na konferencję „Nastolatek bez tajemnic”, z której dochód będzie przeznaczony na warsztaty dla młodzieży – rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, stanowiące trampolinę do szczęśliwego, zdrowego życia.