"Aby skierować dziecko na właściwą drogę, musisz nią podążać razem z nim."
Josh Billings

WARSZTATY DLA DZIECI

ABC EMOCJI

Warsztaty odbywają się w przedszkolach. Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Dowiedz się więcej

MAM PRAWO DO ZŁOŚCI I DO RADOŚCI

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Warsztaty dla uczniów klas V–VIII SP.

Dowiedz się więcej

STOP Agresji

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Warsztaty dla uczniów klas V–VIII SP.

Dowiedz się więcej

TU i TERAZ

Kontynuacja warsztatu „Moje Emocje”, z treningiem uważności. Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Dowiedz się więcej

MOJE EMOCJE

Warsztaty dla uczniów klas I-V SP. Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Dowiedz się więcej

ZIMA Z EMOCJAMI

Warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną, dla dzieci w wieku 7-10 lat.

Dowiedz się więcej

"Odkrywanie praktyki uważności" MINDFULNESS

Cykl warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, dla młodzieży w wieku 11-15 lat.

Dowiedz się więcej

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ

Cykl 4 spotkań dla grup dzieci w wieku 6-8 lat oraz 9-10 lat.

Dowiedz się więcej

"EmocJa.Aktywacja"

Warsztaty dla młodzieży i rodziców.

Dowiedz się więcej

"Soboty z Emocjami"

Warsztaty dla dzieci i rodziców.

Dowiedz się więcej

„WAKACJE Z EMOCJAMI I JĘZYKIEM ANGIELSKIM”

Półkolonie letnie organizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pocka w Markuszowie, oraz Conorem Monaghan - pedagogiem, lektorem języka angielskiego.

Dowiedz się więcej

„WAKACJE Z EMOCJAMI” Półkolonie letnie dla dzieci

Codzienne warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną, ćwiczenia koncentracji, uważności i trening pamięci.

Dowiedz się więcej

PROJEKTY ARCHIWALNE

KONFERENCJA „Emocje w edukacji – garść praktyki i inspiracji”

Konferencja dedykowana nauczycielom lubelskich przedszkoli pt. „Emocje w edukacji – garść praktyki i inspiracji”, odbyła się w Klubie Nauczyciela z Pasją, 6 lutego 2019 r.

KONFERENCJA „Jak wspierać uczniów w rozwoju emocjonalnym”

Konferencja dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i doradców metodycznych przy wsparciu Wydziału Edukacji Miasta Lublin pt. „Jak wspierać uczniów w rozwoju emocjonalnym”, odbyła się 23 listopada 2018 r.

WARSZTATY „Od Wypalenia do Spełnienia”

Prowadzenie warsztatów w ramach Seminarium Otwartego organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie „Od Wypalenia do Spełnienia”, blok: IQ czy EQ? Inteligencja emocjonalna jako sposób radzenia sobie ze stresem. Promowanie psychoprofilaktyki zdrowia psychicznego w zawodach medycznych. Data 24.05.2019 r.

WARSZTATY "Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?"

Warsztaty dla rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich, przeprowadzone w lubelskich szkołach i przedszkolach (Szkoła Podstawowa nr 6, 29, 42, Szkoła Podstawowa w Markuszowie, Przedszkole nr 47 w Lublinie). Nauczyciele poznali sposoby wspierania dzieci w przeżywaniu trudnych emocji, uświadomili sobie wpływ emocji na funkcjonowanie dziecka w szkole. Warsztaty zrealizowane w 2019 r.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

"Pogadanka dla rodziców Emocje dziecka - jak wspierać dzieci w przeżywaniu trudnych emocji." Warsztaty realizowane były w roku 2019 w pracowni BLISKO w Lublinie w Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie oraz w Szkole Podstawowej w Markuszowie. Szczególnie dedykowane rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przedstawienie rodzicom sposobów efektywnego komunikowania się z dzieckiem i akceptacji uczuć.

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ INTERPERSONALNĄ

Wspólnie z Wyższą Szkołą Innowacji i Ekonomii w Lublinie przeprowadziliśmy w kwietniu 2019 r. warsztaty rozwijające inteligencję interpersonalną w ramach projektu „Ciekawi siebie-Ciekawi świata”, blok „Odkrywam świat nauki” (18 godzin).

MOJE EMOCJE. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami

Cykl warsztatów dla uczniów Szkół Podstawowch, realizownych w latach 2018/2019 w szkołach Lublina i gmin ościennych (między innymi SP im. Bolesława Chrobrego, SP nr 29, SP nr 16, SP w Markuszowie, SP w Kurowie, SP w Skrudkach). Czas trwania: 4 spotkania w cyklu po 45 min, co 2 tygodnie.

ABC EMOCJI. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami

Cykl warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym – 5 i 6 latki, w latach 2018/2019 w przedszkolach Lublina i gmin ościennych (między innymi przedszkole „Mały Europejczyk, Przedszkole nr 47, 87 i 48 w Lubline, Przedszkole w Markuszowie ). Czas trwania: 4 spotkania w cyklu po 45 min. (w przedszkolach po 30 min), co 2 tygodnie.

EMOCJA. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI EMOCJONALNEJ

Informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach można uzyskać kontaktując się z Prezesem Fundacji pod nr tel:

+48 504 092 289