Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży różni się od pracy psychoterapeutycznej z osobą dorosłą. Jest dostosowana do etapu rozwojowego dziecka oraz oparta o współpracę z rodzicem lub opiekunem prawnym. Pierwsza wizyta to spotkanie z rodzicem lub opiekunem w celu ustalenia zasad współpracy. Późniejsze spotkania odbywają się z osobą niepełnoletnią.

Psychoterapia może pomóc dziecku w tworzeniu zdrowych relacji z innymi, rozwijaniu świadomości przeżywania i wyrażania emocji własnych, budowaniu świadomości ciała oraz prawidłowego obrazu siebie, rozwijaniu własnych zasobów, pokonywani trudności radzenia sobie ze stresem, agresją, lękiem oraz nieśmiałością.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest szczególnie pomocna w przypadkach:

  • występowania różnego rodzaju zaburzeń (emocjonalnych, zachowania, rozwojowych, więzi).
  • trudności związanych ze zmianą sytuacji życiowej dziecka (rozwód, choroba, śmierć kogoś bliskiego itp.).
  • problemów w funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku (trudności szkolne, nieśmiałość, apatia, bunt).

Zapisy i informacje

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej
Pracownia EmocJa
Lublin, ul. Juranda 7

Udostępnij
emocja
Statyczna nakladka
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Zapisy i informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach:

Pracownia EmocJa, ul. Juranda 7, Lublin
KRS Fundacji: 0000706178
Konto bankowe Fundacji Świadomości Emocjonalnej EmocJa:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584