Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest jedną z metod leczenia, która ma na celu dokonanie zmiany sposobu myślenia czy zachowania, które wywołują problemy i cierpienie. Psychoterapia jest formą dialogu między terapeutą, a klientem, podczas której terapeuta dysponujący profesjonalną wiedzą, może rozumieć problem pacjenta i adekwatnie do tego problemu stosować określone techniki i interwencje. Poziom i rodzaj aktywności terapeuty są uzależnione od problemu pacjenta. W naszej pracy psychoterapeutycznej opieramy się głównie na podejściu integracyjnym i humanistycznym. Psychoterapeuci podlegają regularnej superwizji.


Zapisy i informacje

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej
Pracownia EmocJa
Lublin, ul. Juranda 7

Udostępnij
emocja
Statyczna nakladka
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Zapisy i informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach:

Pracownia EmocJa, ul. Juranda 7, Lublin
KRS Fundacji: 0000706178
Konto bankowe Fundacji Świadomości Emocjonalnej EmocJa:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584