Stop Agresji

Stop Agresji

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
Warsztaty dla uczniów klas V–VIII SP

Warsztaty odbywają się w szkołach, dedykowane są zespołom klasowym.

CEL WARSZTATÓW:
Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami.
Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Udostępnij