Terapia dzieci i młodzieży innowacyjną metodą Kids’Skills-Dam Radę!

Terapia dzieci i młodzieży innowacyjną metodą Kids’Skills-Dam Radę!

Metoda oparta jest na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, w której kierunkiem pracy z dziećmi jest skupianie się na rozwiązaniach zamiast doświadczanym problemie. Jest metodą, która całkowicie zmienia perspektywę. Problem jest tu postrzegany jako zasób. Mierzenie się z nim jest okazją do poznawania swoich mocnych stron, wzmacniania samooceny oraz rozwijania umiejętności.

Kluczową ideą tej metody jest przeformułowanie problemu na umiejętność, której można się nauczyć. Celem terapii jest pomoc dziecku w zdobyciu tej umiejętności, dzięki czemu będzie ono lepiej radzić sobie z doświadczaną trudnością. W proces ten angażowani są również rodzice/opiekunowie  oraz inne bliskie dziecku osoby. Dzięki temu wywierany jest wpływ na całą sieć kontaktów społecznych dziecka.


Warsztaty w ramach programu Kids’Skills-Dam Radę!:


Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa


Zapisy i informacje

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej
Pracownia EmocJa
Lublin, ul. Juranda 7

Udostępnij
emocja
Statyczna nakladka
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Zapisy i informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach:

Pracownia EmocJa, ul. Juranda 7, Lublin
KRS Fundacji: 0000706178
Konto bankowe Fundacji Świadomości Emocjonalnej EmocJa:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584