Tu i Teraz

Tu i Teraz

Kontynuacja warsztatu „Moje Emocje”, z treningiem uważności

Przedszkola i klasy “0” oraz uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej.

CEL WARSZTATÓW:
Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami.
Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Udostępnij