Warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną

Warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną

Cykl spotkań

Na naszych zajęciach dziecko:
Nauczy się rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie z emocjami;
Wzmocni wiarę we własne możliwości, przełamie nieśmiałość;
Rozwinie kreatywne myślenie i wzmocni koncentrację.

Udostępnij