Zarząd Fundacji EmocJa

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa powstała w 2017 roku z inicjatywy fundatorki Anny Zmysłowskiej. Celem działalności fundacji jest rozwój świadomości emocjonalnej dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Anna Zmysłowska

Prezes Fundacji EmocJa
Specjalistka od transformacji emocji i transformacji rodzin

Z wykształcenia mgr socjologii, coach ICI (International Association of Coaching Institutes), w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Ukończyła trening MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), jest nauczycielem uważności AMdM dla młodzieży na licencji Akademii Mindfulness Michaela Sandersona Sandersona, praktykiem Metody Kids” Skills – „Dam Radę!” oraz „Jestem z ciebie dumny!” – opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Jest trenerem TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) oraz TZA (Treningu Zastępowania Agresji). Od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą pomagając im rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne poprzez prowadzenie warsztatów grupowych jak i pracę indywidualną. Prowadzi również warsztaty dla rodziców i opiekunów- “Szkoła Uczuć”, której jest współtwórczynią i realizatorką oraz szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli. Specjalizuje się w pracy z kryzysami, trudnościami emocjonalnymi i społecznymi u dzieci i młodzieży oraz u osób dorosłych. Od 2017 jest prezesem Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa, której misją jest rozwijanie samoświadomości, nauka rozpoznawania potrzeb, wartości i akceptacji emocji przez ludzi w każdym wieku.

Agata Lamch

Wiceprezes, trener Fundacji, nauczyciel Nieszkoły
Moja praca to wielka pasja, która przynosi mi radość i satysfakcję.

W Fundacji EmocJa prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (rodziców, nauczycieli, kobiet). Prowadzi konsultacje rodzicielskie oraz procesy coachingowe. Z wykształcenia jest coachem (stacjonarne Studia Podyplomowe na kierunku Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie akredytowane przez Izbę Coachingu 2021 r. – 2023 r. ) oraz trenerem rozwoju osobistego (roczna szkoła trenerów organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 2014- 2015.) Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i uzyskała tytuł magistra filologii polskiej w 2000 r. Przez 20 lat pracowała w szkole jako nauczyciel i wychowawca klasy ( nauczyciel dyplomowany od 2010 r. ). Przez wiele lat była Mentorem w Nauczycielskiej Akademii Internetowej CEO szkoliła nauczycieli szerząc ideę oceniania kształtującego oraz wprowadzając innowacyjne nauczanie. Obecnie jest nauczycielem w NIESZKOLE- placówce edukacyjnej prowadzonej przez Fundację RŚE EmocJa w Lublinie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz pracy z dziećmi i rodzicami między innymi: Ocenianie wspierające rozwój ucznia, Praca z uczniem z deficytami uwagi, Praca z dzieckiem z ADHD, Praca z dzieckiem autystycznym, Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera, Trudne zachowania ucznia, Współpraca z rodzicem dziecka, Kursy pisania kreatywnego- 3 stopnie, Działania artystyczne, Arteterapia, Mediacje.

Trenerki Fundacji EmocJa

Katzrzyna Drzazga Fundacja EmocJa

Katarzyna Drzazga

Trenerka Fundacji
Naczycielka w Nieszkole

Jestem familiologiem, pedagogiem, absolwentką Instytutu Nauk o Rodzinie KUL. Od 2003 roku pracuję w poradni małżeńsko-rodzinnej, a od 2005 jako nauczyciel w szkole podstawowej. Skończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego, a także kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie uczę etyki w klasach I-VIII, prowadzę zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

Prywatnie jestem szczęśliwą kobietą, żoną oraz mamą Karola i Hani. Interesuję się psychologią, fascynuje mnie świat dzieci, z którymi kocham rozmawiać, pracować i ciągle na nowo odkrywać świat. Uwielbiam spędzać czas na łonie natury i długie spacery z psem.

W Fundacji „EmocJa” jestem trenerem oraz kierownikiem merytorycznym Nieszkoły, prowadzę warsztaty dla dzieci i młodzieży, pokazując im, czym są emocje, jak je definiować i jak się z nimi zaprzyjaźnić. Praca ta daje mi wielką satysfakcję i radość, że przyczyniam się do rozwoju inteligencji emocjonalnej młodego człowieka, która jak dowodzą badania naukowe, jest jednym z gwarantów udanego i szczęśliwego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego.

Katzrzyna Drzazga Fundacja EmocJa

Patrycja Kluś

Trenerka Fundacji

Jestem psychologiem, absolwentką specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pracuję zarówno z młodzieżą jako psycholog szkolny w liceum, jak i z dziećmi prowadząc konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe. Stale poszerzam swoje kompetencje.  Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów oraz wiele kursów specjalistycznych m.in. certyfikowane szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz szkolenie z Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Aktualnie realizuję także 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się pomoc psychologiczna oraz psychoterapia dzieci i młodzieży. Prywatnie jestem zapaloną czytelniczką, miłośniczką muzyki oraz długich rozmów przy aromatycznej kawie.           

Praca w Fundacji „EmocJa” pozwala mi na realizację mojej pasji – pracy z drugim człowiekiem w oparciu o takie wartości jak: empatia, akceptacja i autentyczność. Towarzyszenie dzieciom i nastolatkom w ich rozwoju emocjonalnym daje mi ogromną satysfakcję.  

Katzrzyna Drzazga Fundacja EmocJa

Magdalena Dąbska

Trenerka Fundacji
Reprezentantka Fundacji EmocJa w regionie śląskim
„By zapalać innych, samemu trzeba płonąć”

Jestem magistrem pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i edukacji wczesnoszkolnej. Jako nauczyciel dyplomowany pracuję w zawodzie od niemal 20 lat. Z pasją i zaangażowaniem wypuszczam w świat kolejne pokolenia małych odkrywców. Pracuję także grupowo jako trener warsztatów dla rodziców i indywidualnie jako dyplomowany coach. Mam zdolności organizacyjne i logistyczne, oraz kompetencje do pracy z ludźmi, które pogłębiłam na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi i kilkuletniej pracy na kierowniczym stanowisku. Prywatnie, mama dorosłej już córki. Miłośniczka plastyki użytkowej, wycieczek rowerowych i wodnych akwenów. Bezpośrednia, otwarta i szczera. Zafascynowana komunikacją międzyludzką i procesem zmian jakie przynosi życie. Od 2022 r. mieszkam na Śląsku odkrywając nowe inspiracje i możliwości. Fundacja daje mi możliwości nieskrępowanej obserwacji świata przez pryzmat emocji, uczy wrażliwości na to co tu i teraz, a także pozwala w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Katzrzyna Drzazga Fundacja EmocJa

Izabela Litwin

Nauczyciel Nieszkoły

Moim celem jest inspirowanie do nauki, rozwoju i działania, zarówno dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Można powiedzieć, że jestem wieczną studentką, bo wciąż podejmuję jakieś studia, poszerzam swoje horyzonty i rozwijam własne zainteresowania, by następnie przełożyć je na pracę zawodową.

Ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna oraz animator i menedżer kultury. Kolejno studia magisterskie z edukacji wczesnoszkolnej i międzywydziałową specjalność z psychologii komunikacji społecznej. Następnie kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki (muzyka i plastyka), a także szereg studiów podyplomowych. Studia w zakresie: diagnozy i terapii trudności szkolnych
i wad wymowy, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), przedsiębiorczości dla nauczycieli oraz zarządzania oświatą. Obecnie podjęłam studia magisterskie z psychologii i chcę zrobić specjalizację z psychoterapii. Dodatkowo posiadam kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych programu „Spójrz Inaczej”, Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji, Międzynarodowego programu edukacyjnego Odyssey of the Mind® oraz Metody Ortograffiti do pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Moja przygoda z nauczaniem trwa już 13 lat. Przez pierwsze 3 lata pracowałam w oddziałach przedszkolnych, a kolejne pełniąc funkcję nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w publicznych szkołach podstawowych.

W latach 2017-2020 prowadziłam klasę profilowaną z elementami przedsiębiorczości, realizując autorski program oraz innowację edukacyjną zatytułowaną „Mali Przedsiębiorcy”. Ideę i założenia tego programu prezentowałam na konferencji „Twórca – kreator – innowator to współczesny nauczyciel” oraz opisałam w artykule pt. „Dogonić Billa Gatesa” opublikowanego na łamach ogólnopolskiego pisma dla nauczycieli szkół podstawowych „Dobra Szkoła”. Miałam też okazję prowadzić wewnątrzszkolne szkolenia dla nauczycieli oraz współpracowałam w tym zakresie z firmą Lechaa Consulting Sp. z o.o. oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Katzrzyna Drzazga Fundacja EmocJa

Natalia Kowalczuk

Trenerka Fundacji

Jestem psychologiem, absolwentką specjalności rodzinnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Posiadam certyfikat trenera umiejętności społecznych (TUS). Na co dzień pracuję z dziećmi w przedszkolu. Prowadzę zajęcia indywidualne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach Kształcenia Specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Prowadzę także zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne oraz konsultacje z rodzicami. W pracy zawodowej nic nie cieszy mnie bardziej niż otwarte rozmowy z dziećmi i rodzicami. Cenię sobie relacje oparte na zaufaniu i zaangażowaniu. Staram się być dla dziecka przewodnikiem, oparciem i przyjacielem. W relacjach z dziećmi stawiam na przestrzeganie granic, ale też na autentyczność i dopasowanie do każdej indywidualnej jednostki. Praca w Fundacji stwarza mi jeszcze większe możliwości do towarzyszenia dzieciom w ich rozwoju emocjonalnym. Przynosi mi to niezwykłą satysfakcję. Prywatnie jestem osobą, która lubi nowe wyzwania, pragnie zdobywać nową wiedzę i doświadczenie. Na pierwszym miejscu stawiam rodzinę i przyjaciół, jestem zapaloną miłośniczką serialu „Friends” a od niedawna spełniam się w roli psiej mamy:)

Katzrzyna Drzazga Fundacja EmocJa

Ewelina Kot

Trenerka Fundacji

Jestem pedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curii – Skłodowskiej specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną. Od ponad 5 lat jestem wychowawcą w prywatnym przedszkolu w Lublinie. Każdego dnia staram się rozbudzać ciekawość poznawczą oraz rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne moich podopiecznych. Ukończyłam kurs Pozytywnej Dyscypliny oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. Byłam uczestniczką szkoleń na temat zajęć sensorycznych, metod relaksacyjnych, rozwijających zabaw ruchowych czy kreatywnych prac plastycznych, których jestem ogromną fanką. Swoją przygodę z dziećmi i młodzieżą zaczęłam od pracy jako wolontariuszka w świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz jako prowadząca zajęcia językowe dla dzieci w ośrodku dla uchodźców. Pracowałam również jako animator i organizator różnych imprez oraz uroczystości dla dzieci. Prowadziłam także cykl zajęć dla młodzieży w ośrodku wychowawczym oraz warsztaty dla rodziców o granicach, relacjach dziecko – rodzic czy samodzielności dziecka.

Od najmłodszych lat wiedziałam, że chce pracować z dziećmi i młodzieżą, a praca w Fundacji daje mi możliwość przygotowania dzieci do lubienia samego siebie i funkcjonowania w grupie w zgodzie ze sobą.

Prywatnie jestem kochającą ciocią i żoną, bo rodzina jest dla mnie najważniejsza. Uwielbiam czytać książki, słuchać dobrej muzyki i grać w gry planszowe.

Katzrzyna Drzazga Fundacja EmocJa

Izabella Niedźwiecka

Trenerka Fundacji

Tytuł magistra uzyskałam w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od piętnastu lat z radością wykonuję swój zawód, ucząc dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami w Zespole Szkół Specjalnych w Matczynie.

Każdy rok mojej pracy dawał mi potrzebę rozwoju własnego, ciągłego doszkalania się. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, terapii pedagogicznej z elementami rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz liczne kursy i szkolenia podnoszące moje kwalifikacje zawodowe.

Zawsze przyświecała mi idea pracy u podstaw –  z dziećmi i ich potrzebami, z ich osobowością, zdolnościami, z poczuciem ich indywidualności, którą – my nauczyciele – powinniśmy chronić i rozwijać.

Praca w Fundacji jest dla mnie tego gwarantem, a przede wszystkim wielką frajdą i radosnym wyzwaniem!

Katzrzyna Drzazga Fundacja EmocJa

Jolanta Grygiel

Przyjaciel Fundacji

Jestem nauczycielką wychowania fizycznego, absolwentką AWF w Warszawie. Przez 12 lat byłam dyrektorem szkoły, do której kiedyś uczęszczałam. Od lat interesuję się psychologią. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii komunikacji społecznej (UMCS) oraz z doradztwa zawodowego. Ponad to liczne kursy, warsztaty i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego m.in.: Edu – coaching ICI (International Association of Coaching Institutes) i trening uważności MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Jestem również nauczycielem uważności AMdM dla młodzieży na licencji Akademii Mindfulness Michaela Sandersona.

Projekt „EmocJa” to radość, że dzięki zdobytym kompetencjom pomagam dzieciom i dorosłym w odnalezieniu siebie i emocjonalnej równowagi w byciu „tu i teraz”.