Szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych

Zapraszamy nauczycieli z Lublina i okolic do skorzystania z naszych specjalistycznych szkoleń, które zostały stworzone w celu wspierania rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności pedagogicznych. Nasza oferta szkoleń dla nauczycieli jest dostosowana do różnych obszarów edukacyjnych i obejmuje szeroki zakres tematyczny.

Techniki efektywnej komunikacji w pracy z uczniami i rodzicami. Bariery komunikacyjne.

Szkolenia skupiają się na umiejętnościach komunikacyjnych, które pozwalają nauczycielom budować pozytywne relacje z uczniami i rodzicami, skutecznie przekazywać informacje i rozwiązywać problemy komunikacyjne w zespole klasowym oraz w kontaktach z rodzicami.


Zarządzanie klasą i trudnym zachowaniem.  Akceptacja emocji.

Szkolenia koncentrują się na technikach zarządzania klasą, tworzeniu pozytywnego klimatu w sali lekcyjnej oraz radzeniu sobie z trudnym zachowaniem uczniów.


Motywacja. Mój uczeń chce się uczyć!

Szkolenia skierowane do nauczycieli, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie motywowania uczniów, różnicując proces nauczania i oceniania.


Jak wspierać ucznia w rozwoju emocjonalno-społecznym? Rozwijanie umiejętności emocjonalnych uczniów.

Szkolenia skierowane do nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem umiejętności emocjonalnych uczniów, budowaniem ich świadomości emocjonalnej oraz wspieraniem radzenia sobie ze stresem i emocjami.


Stres nauczyciela i opiekuna. Inteligencja emocjonalna jako profilaktyka zdrowia psychicznego.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych tematem wypalenia zawodowego oraz metodami redukcji stresu i dbania o swój dobrostan.


Nastolatek bez tajemnic.

Szkolenie skierowane do nauczycieli pracującymi z nastolatkami, którzy chcą lepiej komunikować się z młodzieżą oraz poznać sposoby na budowanie relacji z nastolatkiem.


Emocje w nauczaniu. Jak uczy się mózg?

Szkolenie skierowane do nauczycieli, którzy szukają innowacyjnych metod i chcą poznać tajniki neurodydaktyki.


Szkoła Uczuć dla Nauczycieli.

Warsztat dla nauczycieli poszerzający samoświadomość, rozwijający inteligencję emocjonalną oraz pozwalający odnaleźć klucz do zrozumienia siebie oraz drugiego człowieka.


Nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z dziedziny pedagogiki i psychologii edukacyjnej. Gwarantujemy praktyczne narzędzia i techniki, które można natychmiast zastosować w codziennej pracy nauczyciela. Zapraszamy nauczycieli z Lublina do skorzystania z naszych szkoleń, które umożliwią rozwój zawodowy, zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, oraz poszerzenie perspektyw w pracy dydaktycznej.

Prowadzimy również szkoleniowe rady pedagogiczne online oraz przyjeżdżamy do szkół poza województwem lubelskim.


Nasze zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa.

Zapisy i informacje:
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Pracownia EmocJa, Lublin, ul. Juranda 7

Sprawdź aktualny cennik zajęć, konsultacji i warsztatów Fundacji EmocJa

Przeczytaj o minionych i nadchodzących szkoleniach i konferencjach.

Konferencja Depresja Dzieci i Młodzieży-możesz pomóc

Konferencja Depresja Dzieci i Młodzieży

Konferencja Depresja Dzieci i Młodzieży Możesz pomóc Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa serdecznie zaprasza na konferencję „Depresja dzieci i młodzieży. Możesz pomóc!”, z której dochód będzie przeznaczony na warsztaty dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne stanowiące profilaktykę zdrowia psychicznego – koszt 250 zł. Program: 9.30 Rejestracja uczestników 9.45–10.00 Otwarcie konferencji.Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa.Anna Zmysłowska…

Dowiedz się więcej