Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

W ramach działań terapeutycznych realizowanych przez Fundację EmocJa, prowadzimy grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Grupy terapeutyczne łączą w sobie elementy pracy psychoterapeutycznej i warsztatów wspierania rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych.

Taka forma pracy daje dzieciom możliwość poznania i zrozumienia źródeł trudności w funkcjonowaniu w relacjach z innymi, jak również umożliwia ćwiczenie konkretnych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, szczególnie w sytuacjach społecznych, np. radzenia sobie z trudnymi emocjami, reagowania na krytykę, odmawiania, stawiania zdrowych granic, współpracy.

Grupy mają charakter otwarty, to znaczy ich skład zmienia się, nowe osoby są dołączane kiedy ktoś inny kończy. Warunkiem zakwalifikowania się do grupy jest okres próbny (3 spotkania próbne w grupie), a następnie omówienie i zaproponowanie najbardziej korzystnej formy pracy z dzieckiem. Specjaliści prowadzący grupę kładą nacisk na szczególną rolę twórczości i zabawy, które przyczyniają się do rozwoju tożsamości młodego człowieka. Spotkania grupowe odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania: 60 min. Grupy liczą maksymalnnie 5 osób.

Podczas zajęć wykorzystywane są następujące metody takie jak; elementy integracji sensorycznej, sesnoplatyka, metoda Weroniki Sherborne. Systematyczność i kolejność dobranych ćwiczeń wpływa korzystnie na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Zajęcia wspierają przygotowanie dzieci do szkoły: rozwijają percepcję wzrokową, słuchową oraz koordynację ruchową, przygotowanie ręki do pisania, pracę nad skupieniem uwagi i koncentracją.

Grupa 2

Grupa dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), z kłopotami w relacjach rówieśniczych, nadpobudliwością, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi i problemami w zachowaniu.

Na warsztatach dzieci poznają czym są emocje, jaka jest ich informacja oraz jakie są ich komponenty. Dowiedzą się jakie są sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Poznają jaka jest korelacja emocji z mózgiem i ciałem oraz jak wielkie znaczenie dla naszego zdrowia ma akceptacja wszystkich emocji. Warsztaty zawierają elementy mindfulness, dzięki czemu uczestnicy wzmacniają koncentrację, uczą się uważnej obecności w Tu i Teraz oraz uczą się obserwować swoje emocje i odczucia płynące z ciała. Wszystkie warsztaty zawierają elementy arteterapii, przez co wzmacniają rozumienie i przyswajanie każdego omawianego tematu. Praca prawej półkuli wzmacniana jest przez pracę z elementami dramy i metafory. Szczególny nacisk kładziemy na komunikację własnych granic i potrzeb oraz rozumienie potrzeb i granic drugiego człowieka.

Na warsztatach dzieci poznają czym są emocje, jaka jest ich informacja oraz jakie są ich komponenty. Dowiedzą się jakie są sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Poznają jaka jest korelacja emocji z mózgiem i ciałem oraz jakie zmiany rozwojowe towarzyszą wiekowi adolescencji. Warsztaty zawierają elementy mindfulness, dzięki czemu uczestnicy wzmacniają koncentrację, uczą się uważnej obecności w Tu i Teraz oraz uczą się obserwować swoje emocje i odczucia płynące z ciała. Wszystkie warsztaty zawierają elementy arteterapii, przez co wzmacniają rozumienie i przyswajanie każdego omawianego tematu. Praca prawej półkuli wzmacniana jest przez pracę z elementami dramy i metafory. Szczególny nacisk kładziemy na komunikację własnych granic i  potrzeb oraz rozumienie potrzeb i granic drugiego człowieka.

Warsztaty odbywają się w Pracowni EmocJa ul. Juranda 7 w Lublinie

Nasze zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa.

Zapisy i informacje:
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Pracownia EmocJa, Lublin, ul. Juranda 7

Sprawdź aktualny cennik zajęć, konsultacji i warsztatów Fundacji EmocJa