Warsztaty Moje Szczęśliwe Dziecko

Warsztaty dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, czyli inteligencję emocjonalną.

Na spotkaniach dzieci poznają czym są emocje i jaka jest ich informacja.

Dowiedzą się jakie są sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, jak je wyrażać w sposób akceptowalny społecznie, ale tak, aby jednocześnie nie blokować ich w ciele. Poznają jaka jest korelacja emocji z mózgiem i ciałem oraz jak wielkie znaczenie, dla naszego zdrowia ma akceptacja wszystkich emocji.

Na naszych warsztatach dzieci uczą się porozumiewać bez przemocy – jak komunikować swoje potrzeby w poszanowaniu granic swoich i innych. Dzięki poznawanym narzędziom uczą się odnajdować w grupie, oswajają swoje lęki, budują poczucie sprawczości i pewności siebie. Warsztaty zawierają elementy mindfulness, dzięki czemu uczestnicy wzmacniają koncentrację, uczą się uważnej obecności w Tu i Teraz oraz obserwowania swoich emocji i odczuć płynących z ciała. Warsztaty zawierają elementy arteterapii, przez co wzmacniają rozumienie i przyswajanie każdego omawianego tematu.

Wszystko po to, aby nasze dzieci i młodzież wiodły szczęśliwe i zdrowe emocjonalnie życie.

Dla kogo warsztaty „Moje Szczęśliwe Dziecko”?
Dla dzieci i młodzieży, które:

  • chcą rozwijać swoją inteligencję emocjonalną i poszerzać samoświadomość
  • chcą poznać sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem
  • mają trudności z odnajdowaniem się w grupie
  • mają trudności z komunikowaniem swoich granic
  • mają trudności z komunikowaniem swoich potrzeb
  • chcą wzmocnić swoją koncentrację
  • chcą rozwijać poczucie sprawczości i pewności siebie
  • chcą rozwijać swoją kreatywności

Przeczytaj informacje o najbliższych terminach i zapisach na warsztaty z cyklu „Moje Szczęśliwe Dziecko”.

Warsztaty odbywają się w Pracowni EmocJa ul. Juranda 7 w Lublinie

Nasze zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa.

Sprawdź aktualny cennik zajęć, konsultacji i warsztatów Fundacji EmocJa

Zapisy i informacje:
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Pracownia EmocJa, Lublin, ul. Juranda 7