Wsparcie terapeutyczne udzielane w Fundacji EmocJa łączy profesjonalizm trenerów z empatycznym podejściem.

Celem spotkań jest wspieranie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w osiąganiu ich indywidualnych celów.

Gwarantujemy unikatowe podejście z wykorzystaniem potencjału i zasobów każdego klienta. W zakresie naszych usług znajduje się poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, coaching, psychoterapia, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, logopedia, grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców.

Nasz zespół tworzą psychologowie, psychoterapeuci, coache, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz logopedzi.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży innowacyjną metodą Kids’Skills-Dam Radę!

Psychoterapia indywidualna

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja rodzicielska

Grupy wsparcia dla rodziców

Autorski program „Szkoła Uczuć” 

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Obserwacja dziecka w przedszkolu lub szkole