Innowacyjne zajęcia edukacyjne Fundacji EmocJa

Realizujemy podstawę programową przez działania artystyczne (arteterapia), wspólne projekty edukacyjne oraz zabawy w terenie. Dzięki naszym warsztatom dzieci rozwijają kompetencje emocjonalno-społeczne, uczą się komunikacji opartej na szacunku do drugiego człowieka, empatii i asertywności.

Zajęcia „Nieszkoła, ale uczymy” odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 –13.30 w Pracowni EmocJa w Lublinie. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat. Szczególnie zachęcamy do zapisów dzieci z edukacji domowej.

Dla dzieci uczestniczących w warsztatach istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy bliskościowej (przy grupie min. 5 osób).

W ramach zajęć realizujemy również następujące działania:

ARTETERAPIA

Aktywność artystyczna:

  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty taneczne
  • warsztaty teatralne
  • warsztaty kreatywnego pisania

Powyższe działania artystyczne nie stanowią głównego celu naszych zajęć, lecz są środkiem do uzyskania wglądu w siebie, własne emocje, postawy, zachowania czy stosunek do otoczenia. Proces twórczy rozwija kreatywne kreatywność, pozwala wyrazić siebie, swoje stłumione emocje oraz umożliwia w sposób symboliczny komunikację z innymi.

Sztuka rozładowuje napięcie, zmniejsza lęki. Uczy też rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne, radzić sobie z trudnymi emocjami takimi jak np. złość oraz zrozumieć przyczyny swojego zachowania, uwrażliwia na świat oraz drugiego człowieka, wzmacnia poczucie własnej wartości a przede wszystkim daje radość tworzenia.

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ

Na warsztatach dzieci poznają czym są emocje, jaka jest ich informacja oraz jakie są ich komponenty. Uczą się sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Poznają korelację emocji z mózgiem i ciałem oraz znaczenie akceptacji wszystkich emocji, które jest kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego. Warsztaty zawierają elementy mindfulness, dzięki czemu uczestnicy wzmacniają koncentrację, uczą się uważnej obecności w Tu i Teraz oraz obserwacji swoich emocji i odczuć płynących z ciała. Doświadczone trenerki dużą rolę przykładają do sposobów komunikacji z dziećmi oraz między uczestnikami warsztatów. Od najmłodszych lat uczestnicy uczą się komunikatów miękkich ćwicząc jednocześnie asertywne wyrażanie swoich potrzeb, uczuć oraz pokazywania granic.

Dla chętnych organizujemy warsztaty z etyki, której zasadniczym i najogólniej sformułowanym celem w szkole podstawowej jest budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia oraz kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności.

TEMATYCZNE PROJEKTY EDUKACYJNE

Na naszych warsztatach dzieci pracują jedną z najskuteczniejszych metod edukacji, czyli metodą projektów. Naczelną zasadą dydaktyczną jest, że uczniowie samodzielnie zdobywają wiadomości i sprawdzają swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, zamiast przyswajać wiedzę teoretycznie. Wykonanie projektu wymaga od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów nauczania. Poza interdyscyplinarnością, metodę projektu wyróżnia progresywistyczna rola nauczyciela. Innowacją, w porównaniu z klasycznym podejściem szkolnym, jest obecność nauczyciela nie jako „mistrza”, ale jako towarzysza, życzliwego doradcy, sternika procesami grupowy. Akcent przesuwa się z trenera na dziecko. Realizacja projektu uwzględnia zainteresowania, zdolności ucznia oraz jego potrzeby. Rozwijana jest również umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za działania własne i grupy.

Metoda pracy nad projektem pomaga kształcić umiejętności miękkie i przygotowuje uczniów do funkcjonowania w pracy. Według najnowszych badań na obecnym rynku pracy najważniejsze są takie umiejętności jak komunikacja, praca w grupie, kreatywność, innowacyjność, korzystanie z nowoczesnych technologii oraz planowanie i organizowanie czasu. Właśnie te zdolności można kształtować dzięki pracy metodą projektu.

OUTDOOR EDUCATION

Część warsztatów zorganizowana jest w formie outdoor education. Pedagogika przygody, nauka w terenie to proces uczenia się poprzez samodzielne doświadczenie oraz eksperymentowanie. Działanie nastawione jest na poznanie (zdobywanie wiedzy i umiejętności) podczas zajęć w plenerze. Natura jest środkiem, tłem oraz pretekstem do uczenia się. Nauczyciel występuje zazwyczaj w roli towarzysza, mentora, który pomaga w zdobywaniu wiedzy, „NIEnaucza„.

Przebywanie na świeżym powietrzu jest niezwykle istotne z punktu widzenia stanu zdrowia, jak również wpływa na rozwój sprawności fizycznej i kreatywności dzieci. W takich warunkach dziecko uczy się w naturalny sposób. Działania outdoor education najczęściej nastawione są na kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, kształtowanie wzajemnego zaufania w grupie, umiejętności negocjacji, skutecznej komunikacji, poszukiwania niestandardowych rozwiązań oraz ukrytych talentów, skutecznego zarządzania zasobami grupy. Zajęcia w plenerze pozytywnie wpływają nabudowanie relacji z naturą i środowiskiem. Nie ma lepszej terapii sensorycznej niż zabawa na dworze. Obrazy połączone z dźwiękami i zapachami to jednoczesny trening wielu zmysłów. Aktywne zajęcia w terenie są okazją do rozmów, otwarcia się na innych, budowania zaufania. Uczestnicy gier i wypraw uczą się podejmowania odpowiedzialności za drugą osobę, co przekłada się na kształtowanie ich systemu wartości.

Nasze zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa.

Anna Zmysłowska

Prezes Fundacji EmocJa
Specjalistka od transformacji emocji i transformacji rodzin

Z wykształcenia mgr socjologii, coach ICI (International Association of Coaching Institutes), w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Ukończyła trening MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), jest nauczycielem uważności AMdM dla młodzieży na licencji Akademii Mindfulness Michaela Sandersona Sandersona, praktykiem Metody Kids” Skills – „Dam Radę!” oraz „Jestem z ciebie dumny!” – opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. Jest trenerem TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) oraz TZA (Treningu Zastępowania Agresji). Od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą pomagając im rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne poprzez prowadzenie warsztatów grupowych jak i pracę indywidualną. Prowadzi również warsztaty dla rodziców i opiekunów- “Szkoła Uczuć”, której jest współtwórczynią i realizatorką oraz szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli. Specjalizuje się w pracy z kryzysami, trudnościami emocjonalnymi i społecznymi u dzieci i młodzieży oraz u osób dorosłych. Od 2017 jest prezesem Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa, której misją jest rozwijanie samoświadomości, nauka rozpoznawania potrzeb, wartości i akceptacji emocji przez ludzi w każdym wieku.

Agata Lamch

Wiceprezes, trener Fundacji, nauczyciel Nieszkoły
Moja praca to wielka pasja, która przynosi mi radość i satysfakcję.

W Fundacji EmocJa prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych (rodziców, nauczycieli, kobiet). Prowadzi konsultacje rodzicielskie oraz procesy coachingowe. Z wykształcenia jest coachem (stacjonarne Studia Podyplomowe na kierunku Coaching i Mentoring na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie akredytowane przez Izbę Coachingu 2021 r. – 2023 r. ) oraz trenerem rozwoju osobistego (roczna szkoła trenerów organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie 2014- 2015.) Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie i uzyskała tytuł magistra filologii polskiej w 2000 r. Przez 20 lat pracowała w szkole jako nauczyciel i wychowawca klasy ( nauczyciel dyplomowany od 2010 r. ). Przez wiele lat była Mentorem w Nauczycielskiej Akademii Internetowej CEO szkoliła nauczycieli szerząc ideę oceniania kształtującego oraz wprowadzając innowacyjne nauczanie. Obecnie jest nauczycielem w NIESZKOLE- placówce edukacyjnej prowadzonej przez Fundację RŚE EmocJa w Lublinie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz pracy z dziećmi i rodzicami między innymi: Ocenianie wspierające rozwój ucznia, Praca z uczniem z deficytami uwagi, Praca z dzieckiem z ADHD, Praca z dzieckiem autystycznym, Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera, Trudne zachowania ucznia, Współpraca z rodzicem dziecka, Kursy pisania kreatywnego- 3 stopnie, Działania artystyczne, Arteterapia, Mediacje.