Obserwacja dziecka w przedszkolu lub szkole

Obserwacja dziecka w przedszkolu / szkole trwa 90 minut i odbywa się według wspólnych ustaleń rodziców i psychologa podczas konsultacji psychologicznej. Celem obserwacji jest rozpoznanie przyczyn trudności, opisywanych przez rodziców lub nauczycieli.


Obserwacja możliwa jest wyłącznie po spotkaniu konsultacyjnym z psychologiem. Po stronie psychologa jest wówczas wyznaczenie terminu obserwacji i poinformowanie o nim rodziców. Po stronie rodziców jest uzyskanie zgody placówki, nauczycieli i przekazanie tej informacji psychologowi pracującemu w Fundacji. Po obserwacji rodzice zapraszani są na kolejną konsultację psychologiczną w celu podsumowania i podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnego dalszego działania. Możliwe jest sporządzenie notatki z zaleceniami dla rodziców i nauczycieli.

Obserwacja dzieci w przedszkolu lub szkole to wartościowe narzędzie, które pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb, zachowań i trudności. Przez obserwację możemy zbierać informacje bezpośrednio z otoczenia dziecka, a także obserwować interakcje z rówieśnikami i nauczycielami. Obserwacja jest skierowana na identyfikację przyczyn trudności, które mogą być zgłaszane przez rodziców lub nauczycieli. Dzięki obserwacji możemy spostrzec, jak dziecko reaguje w różnych sytuacjach, jakie zachowania wykazuje, a także jakie umiejętności posiada. To pomaga nam w lepszym zrozumieniu przyczyn trudności, co stanowi podstawę do dalszych działań i wsparcia.

Indywidualne podejście umożliwia nam zobaczenie dziecka w kontekście jego naturalnego środowiska i interakcji z innymi. Pozwala nam lepiej poznać jego indywidualne cechy, preferencje i umiejętności. Dzięki temu możemy lepiej dostosować nasze działania i podejście do konkretnego dziecka, co sprzyja efektywnemu rozwojowi i wsparciu.

Zapraszamy do kontaktu!

Zapisy i informacje:
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Pracownia EmocJa, Lublin, ul. Juranda 7
Sprawdź aktualny cennik zajęć, konsultacji i warsztatów Fundacji EmocJa