Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia może pomóc dziecku w tworzeniu zdrowych relacji z innymi, rozwijaniu świadomości przeżywania i wyrażania emocji własnych, budowaniu świadomości ciała oraz prawidłowego obrazu siebie, rozwijaniu własnych zasobów, pokonywani trudności radzenia sobie ze stresem, agresją, lękiem oraz nieśmiałością.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest dostosowana do etapu rozwojowego dziecka oraz oparta o współpracę z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Pierwsza wizyta to spotkanie z rodzicem lub opiekunem w celu ustalenia zasad współpracy. Późniejsze spotkania odbywają się z osobą niepełnoletnią.

Psychoterapia może pomóc dziecku w tworzeniu zdrowych relacji z innymi, rozwijaniu świadomości przeżywania i wyrażania emocji własnych, budowaniu świadomości ciała oraz prawidłowego obrazu siebie, rozwijaniu własnych zasobów, pokonywani trudności radzenia sobie ze stresem, agresją, lękiem oraz nieśmiałością.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest szczególnie pomocna w przypadkach:

  • występowania różnego rodzaju zaburzeń (emocjonalnych, zachowania, rozwojowych, więzi).
  • trudności związanych ze zmianą sytuacji życiowej dziecka (rozwód, choroba, śmierć kogoś bliskiego itp.).
  • problemów w funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku (trudności szkolne, nieśmiałość, apatia, bunt).
Warsztaty odbywają się w Pracowni EmocJa ul. Juranda 7 w Lublinie

Nasze zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa.

Zapisy i informacje:
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Pracownia EmocJa, Lublin, ul. Juranda 7

Sprawdź aktualny cennik zajęć, konsultacji i warsztatów Fundacji EmocJa