Konferencje z Fundacją EmocJa

Aby szerzyć nasze idee bierzemy czynny udział w konferencjach dla Psychologów, Pedagogów, Wychowawców, Rodziców i Nauczycieli. Jesteśmy również organizatorami konferencji promujących konieczność edukacji emocjonalnej wśród dzieci i młodzieży.

Konferencje zorganicowane przez Fundację EmocJa:

Jak wspierać uczniów rozwoju emocjonalnym. Konferencja zorganizowana dla Wydziału Oświaty w Lublinie. Rok 2019.

Inteligencja emocjonalna jako profilaktyka zdrowia psychicznego w 2020 r. z Lilianą Kupaj dla dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Depresja dzieci i młodzieży. Możesz pomóc! 25 października 2022 r – z dr n. med. Gustawem Kozakiem – Specjalistą Psychiatrii i Specjalistą Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Michałem Sprawką – psychologiem pracujący na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Nastolatek bez tajemnic. 26 kwietnia 2023 z dr Markiem Kaczmarzykiem profesorem neurodydaktyki z Uniwersytetu Śląskiego.

W kwietniu planujemy konferencję Agresja, przemoc w relacjach rówieśniczych.


Konferencje w których uczestniczyła Fundacja EmocJa:

Panelu ekspercki podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji “Zdrowie Psychiczne Studentów na temat “Akceptacja emocji jako trampolina do dobrostanu studenta” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Psychologii „Adesse” UMCS w Lublinie.

Przeczytaj o minionych lub zbliżających się konferencjach.

Konferencja Depresja Dzieci i Młodzieży-możesz pomóc

Konferencja Depresja Dzieci i Młodzieży

Konferencja Depresja Dzieci i Młodzieży Możesz pomóc Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa serdecznie zaprasza na konferencję „Depresja dzieci i młodzieży. Możesz pomóc!”, z której dochód będzie przeznaczony na warsztaty dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne stanowiące profilaktykę zdrowia psychicznego – koszt 250 zł. Program: 9.30 Rejestracja uczestników 9.45–10.00 Otwarcie konferencji.Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa.Anna Zmysłowska – prezes zarządu Fundacji, socjolog, coach,…

Dowiedz się więcej
Warsztaty odbywają się w Pracowni EmocJa ul. Juranda 7 w Lublinie

Nasze zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa.

Sprawdź aktualny cennik zajęć, konsultacji i warsztatów Fundacji EmocJa

Zapisy i informacje:
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Pracownia EmocJa, Lublin, ul. Juranda 7