Warsztaty „Język Emocji” dla dzieci i młodzieży

Warsztaty rozwijające inteligencję emocjonalną, poszerzające samoświadomość i akceptację emocji. Dedykowane są grupom i zespołom klasowym oraz realizowane w placówkach szkolnych.

Język Emocji - warsztaty dla dzieci i młodzieży

Na warsztatach dzieci poznają czym są emocje, jak je rozpoznawać i nazywać.

Dzieci poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, szczególnie w sytuacjach, kiedy emocje biorą górę. Dowiedzą jaka jest korelacja emocji z mózgiem i ciałem, jak wielka mądrość płynie z odruchów naszego ciała.

Warsztaty zawierają elementy mindfulness, dzięki czemu uczestnicy wzmacniają koncentrację, uczą się uważnej obecności w Tu i Teraz oraz uczą się obserwować swoje emocje i odczucia z ciała. Sam fakt, że stajemy się świadomi swoich uczuć oraz wewnętrznych i zewnętrznych sposobów reagowania – oraz je akceptujemy – wyposaża nas w poczucie własnej wartości.

Wszystko po to, aby nasze dzieci i młodzież wiodły szczęśliwe i zdrowe emocjonalnie życie.

Warsztaty pogłębiają integrację zespołów klasowych przez włączenie do warsztatów elementów dramy, metafory i pracy z obrazem, które aktywizują pracę prawej półkuli.

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko lub zespół klasowy wziął udział w warsztatach, napisz do nas lub zadzwoń. Nasza trenerka przyjedzie do twojej placówki i przeprowadzi warsztaty.

Zapisy i informacje:
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Pracownia EmocJa, Lublin, ul. Juranda 7

Przeczytaj informacje o najbliższych terminach i zapisach na warsztaty z cyklu „Język Emocji”.

Nasze zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa.

Sprawdź aktualny cennik zajęć, konsultacji i warsztatów Fundacji EmocJa