Terapia dzieci i młodzieży innowacyjną metodą Kids’Skills-Dam Radę!

Metoda oparta jest na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, w której kierunkiem pracy z dziećmi jest skupianie się na rozwiązaniach zamiast doświadczanym problemie.

Metoda Kids’ Skills – dam radę! całkowicie zmienia perspektywę.

Problem jest tu postrzegany jako zasób. Mierzenie się z nim jest okazją do poznawania swoich mocnych stron, wzmacniania samooceny oraz rozwijania umiejętności.

Kluczową ideą tej metody jest przeformułowanie problemu na umiejętność, której można się nauczyć. Celem terapii jest pomoc dziecku w zdobyciu tej umiejętności, dzięki czemu będzie ono lepiej radzić sobie z doświadczaną trudnością. W proces ten angażowani są również rodzice/opiekunowie  oraz inne bliskie dziecku osoby. Dzięki temu wywierany jest wpływ na całą sieć kontaktów społecznych dziecka.

Warsztaty w ramach programu Kids’Skills-Dam Radę!

Warsztaty odbywają się w Pracowni EmocJa ul. Juranda 7 w Lublinie

Nasze zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane i doświadczone trenerki Fundacji EmocJa.

Zapisy i informacje:
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Pracownia EmocJa, Lublin, ul. Juranda 7

Sprawdź aktualny cennik zajęć, konsultacji i warsztatów Fundacji EmocJa