Obserwacja dziecka w przedszkolu lub szkole

Obserwacja dziecka w przedszkolu lub szkole

Obserwacja dziecka w przedszkolu / szkole trwa 90 minut i odbywa się według wspólnych ustaleń rodziców i psychologa podczas konsultacji psychologicznej. Celem obserwacji jest rozpoznanie przyczyn trudności, opisywanych przez rodziców lub nauczycieli.

Obserwacja możliwa jest wyłącznie po spotkaniu konsultacyjnym z psychologiem. Po stronie psychologa jest wówczas wyznaczenie terminu obserwacji i poinformowanie o nim rodziców. Po stronie rodziców jest uzyskanie zgody placówki, nauczycieli i przekazanie tej informacji psychologowi pracującemu w Fundacji. Po obserwacji rodzice zapraszani są na kolejną konsultację psychologiczną w celu podsumowania i podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnego dalszego działania. Możliwe jest sporządzenie notatki z zaleceniami dla rodziców i nauczycieli.


Zapisy i informacje

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej
Pracownia EmocJa
Lublin, ul. Juranda 7

Udostępnij
emocja
Statyczna nakladka
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Zapisy i informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach:

Pracownia EmocJa, ul. Juranda 7, Lublin
KRS Fundacji: 0000706178
Konto bankowe Fundacji Świadomości Emocjonalnej EmocJa:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584