Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna

Jest to krótkoterminowa forma wsparcia. Pozwala przyjrzeć się problemom z innej perspektywy, poszukać rozwiązań, uporządkować emocje, potrzeby i relacje.

Konsultacje psychologiczne mogą dotyczyć dzieci, młodzieży oraz sytuacji, które potrzebują zaopiekowania. Każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Na pierwszym spotkaniu rozmawiamy o problemie i razem podejmujemy decyzje co do dalszego postępowania. Może się zdarzyć, że jedna konsultacja będzie wystarczająca. Zdarza się też, że kolejne wizyty będą wskazane, ale najpierw warto wprowadzić pewne zmiany i zobaczyć, jaki będzie ich rezultat.


Zapisy i informacje

Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej
Pracownia EmocJa
Lublin, ul. Juranda 7

Udostępnij
emocja
Statyczna nakladka
Fundacja Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa
Zapisy i informacje o bieżących warsztatach i szkoleniach:

Pracownia EmocJa, ul. Juranda 7, Lublin
KRS Fundacji: 0000706178
Konto bankowe Fundacji Świadomości Emocjonalnej EmocJa:
MBank 73 1140 2004 0000 3902 7728 3584