Pracownia EmocJa Juranda 7

Świetlica bliskościowa czynna codziennie od poniedziałku do piątku, warsztaty, półkolonie, zajęcia specjalistyczne: psycholog, logopeda.

Pracownia EmocJa

Zapraszamy do Pracowni EmocJa na Juranda 7 w Lublinie

ŚWIETLICA BLISKOŚCIOWA
CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 12.30 – 18.00
Kącik aktywności: sensoryczny, czytelniczo-pisarski, plastyczny, kreatywny
Gry i zabawy na świeżym powietrzu
Poszanowanie potrzeb i granic dziecka

WARSZTATY MOJE SZCZĘŚLIWE DZIECKO
Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (KES)
Mindfulness i koncentracja
Świadomy ruch

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI Z ELEMENTAMI ARTETERAPII
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: PSYCHOLOG, LOGOPEDA
PÓŁKOLONIE